נוטריון מקצועי - שירות אקספרס

Empty paragraph...

לייעוץ מיידי צלצל -> 052-2592206

אתיקה מקצועית במתן שירותים נוטריוניים

עורך דין עם רישיון נוטריון מוסמך לספק שירותים לפי סעיף 7 לחוק הנוטריונים. יחד עם זאת, בפרק ה' ובסעיפים 21-29 של אותו חוק מפורטים כללי האתיקה. החוק מצפה מנוטריון להתנהג בהתאם למעמדו ולכן אינו מקל ראש עם שירותים הניתנים תוך הפרת כללי האתיקה. נוטריון הוא עורך דין המוסמך בראש ובראשונה לאמת, לערוך, לאשר ולהעיד ביחס למסמכים משפטיים. חתימתו נחשבת במקרים מסוימים בעיני בית המשפט כאישור חד משמעי למקוריותו של המסמך, כמו גם לזהותו של החותם עליו ולכך שמדובר במסמך הנחתם מרצונו החופשי של החותם.

מסמכי נוטריון מיועדים לשמש כראייה בבתי המשפט בארץ ומחוצה לו, מה שמחדד את ההנחה בדבר מעמדו של נוטריון בהשוואה לעורכי דין אחרים. אך מהם כללי האתיקה המקצועית העיקריים התקפים לגבי מתן שירותים נוטריוניים וכיצד הם באים לידי ביטוי בסעיפי חוק הנוטריונים משנת 1976?

שמירת כבוד המקצוע וחובת הנאמנות

שני הסעיפים הראשונים בפרק ה' של חוק הנוטריונים מתייחסים לשמירת כבוד המקצוע ולחובת הנאמנות. ראשית, החוק מחייב כל עורך דין עם רישיון נוטריון לשמור על כבוד המקצוע על ידי כך שיימנע מכל דבר העלול לפגוע בו. ניסיון של 10 שנים בעריכת דין פרקטית הוא בין התנאים לקבלת רישיון נוטריון, לכן הציפייה לשמירת כבוד המקצוע אינה יוצאת דופן.

שנית, החוק קובע כי בעת מילוי תפקידו של נוטריון או במהלך מתן שירותים נוטריוניים עליו לפעול בנאמנות ובמסירות. זו דרישה מעט מורכבת היות והיא אינה חד משמעית. אפשר להתווכח על רמת הנאמנות ו/או המסירות המתגלה במהלך מתן שירותים משפטיים מסוימים. בהמשך סעיף 22 מסביר החוק כי במידה ונתבקש הנוטריון לבצע פעולה בשביל יותר מאדם אחד, הוא חייב בנאמנות שווה לכל הצדדים. הסבר זה מרחיב את חובת הנאמנות של הנוטריון, אולם הוא עדיין משאיר מקום לפרשנות.

כיצד נוטריון יכול לפרסם את שירותיו בפומבי?

כללי האתיקה המופיעים בחוק הנוטריונים קובעים כי נוטריון לא יעשה בשום צורה פרסומת לעיסוקו, בין אם במישרין או בעקיפין. הנוטריון כפוף לסעיף 55 בחוק לשכת עורכי הדין ומהבחינה הזו אין הבדל בינו לבין עורכי דין ללא רישיון נוטריון. בנוסף, על נוטריון חלים כללים זהים לעורכי דין מבחינת ציון השם והמקצוע.

השאלה כיצד נוטריון יכול לפרסם את שירותיו בפומבי לאור האיסור בסעיף 23 תקפה גם בסעיף 24. לפי הסעיף הנ"ל, לא ישדל נוטריון בעצמו או על ידי אדם אחר למסור לו עבודה מקצועית. המשמעות היא שנוטריון לא יכול לעודד השגת עבודה בשום צורה. מטרת סעיפים אלו היא למנוע מצב בו אזרחים מסוימים לא מקבלים את שירותי הנוטריון בגלל שהם אינם נחשפים לפרסומות ישירות או עקיפות. במילים אחרות, החוק מנסה לשמור ככל האפשר על הנייטרליות בעבודתו של הנוטריון ועל כשירותו להציע שירותים בעלי משמעות משפטית כבירה.

סודיות מקצועית במתן שירותים נוטריוניים

הסעיפים האחרונים בפרק ה' מתייחסים לכללי אתיקה בדבר שימוש בתארים, הגבלות על שותפות ואיסור עיסוק נוטריון כשכיר. עם זאת, כדאי להרחיב דווקא על הסעיף הבוחן את הנושא של סודיות מקצועית.

בסעיף 28 נקבע כי נוטריון ישמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו על ידי מי שנזקק לשירותיו. כללי אתיקה אלו מוטלים גם על ידי עורכי דין, אולם נוטריונים כפופים להם בצורה ישירה. נוטריון חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח שגם עובדיו ישמרו על הסודיות הנדרשת, מלבד גילוי שנצטווה עליו לפי צו בית משפט או בהליך משפטי.

לקבלת ייעוץ והצעת מחיר משתלמת שלח פרטיך ונשוב אליך בהקדם

לקבלת הצעת מחיר

לקבלת הצעת מחיר משתלמת,שירות מצוין וייעוץ מקצועי צור קשר עכשיו
1-800-980-980, 03-7780000   israelnotary@gmail.com

דרך אבא הלל 7 רמת גן,בית סילבר קומת הגלריה בצמוד לבנק הפועלים
דף-נע(פקס)  03-6918888
נייד : 052-2592206

  • מקצועיות 
  • אמינות 
  • נאמנות ומסירות ללקוח